CERKEV SVETEGA SRCA JEZUSOVEGA

Galerija

NaslovŽupnijska cerkev, Vinohrady, Praha
Delocerkev
Načrt1921/28
Izvedba1928/32
Naročnikžupnik František Škarda
SodelavecArhitekt Miroslav Kroupa

Praško predmestje Vinohrady se je na prelomu stoletja pričelo zelo hitro razvijati, tako da župnijska cerkev sv.Ljudmile ni več zadostovala. Zaradi ugleda, ki ga je Plečnik užival v praških cerkvenih krogih, se je pozneje župnik obrnil na Plečnika. Ta dela sprva ni hotel prevzeti, češ da ne pozna dovolj dobro verskega čustvovanja Čehov. Arhitek je ob koncu leta 1921 predlagal, da bi povečali kapelo sv.Alojzija. Leta 1922 je narisal več variant cerkve s prostostoječim zvonikom. V skladu s Semperjevim prepričanjem, da bostajata le dva originalna arhitekturna slog: grški in gotski, se je Plečnik tokrat odločil za prvega in cerkev oblikoval kot mogočen tempelj. Okoli glavne ladje je razvrstil stranske kapele in ob oltarju predvidel godbo, ki naj bi bila značilna za Čehe. Leta 1925 je za Prago naredil nov, cenejši načrt. Dve leti pozneje je Plečnik izdelal končni projekt, s katerim je še dodatno pocenil gradnjo. Šlo je za revolucionarno zamisel velike dvorane, ki bi jo lahko naknadno "sakralizirali" z vrsto prostostoječih oltarjev. Leta 1931 je Plečnik poslal v Prago načrte za notranjo opremo. Po njih so izvedli le glavni oltar, opustili pa so neobičajno zamisel nepravilno po prostoru razporejenih stranskih oltarjev. Oltarja v kotih ob prezbiteriju je pozneje zasnoval Otto Rothmayer z uporabo nekaterih Plečnikovih elementov. V začetku 40. let jima je Rothmayer dodal še stranska oltarja sv.Antona in sv.Terezije. Plečnik nikoli ni videl opremljene cerkve, saj je Prago zapustil že leta 1934. Danes Plečnikovo cerkev uvrščamo med najpomembnejše sakralne stavbe 20.stoletja.