Predstavitev projekta ZVičNIKI

Izdelava Hi-Fi zvočnikov

Izvajanje meritev

Ugotovili smo, da za izdelavo zvočnika potrebujemo natančno analizo zvočnikov, ki jih bomo vgradili v škatlo. Pri tem nam je pomagal dr. Samo Beguš s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Odločili smo se, da si bomo pomagali s prostodostopnim programom Room EQ Wizard. Podatki, s katerimi opišemo vsak zvočnik, se imenujejo Thiele-Small parametri oz. TS parametri. Program Room EQ Wizard oz. REW izračuna TS parametre z dvema meritvama impedance - pri drugi meritvi dodamo na membrano zvočnika znano maso. Program na podlagi razlik med izmerjenima impedancama neobtežene in obtežene membrane izračuna TS parametre. Na spletni strani programa (www.roomeqwizard.com/) je jasno opisan postopek meritve impedance (www.roomeqwizard.com/) in izračuna TS parametrov (www.roomeqwizard.com/)
Za vse zvočnike, ki smo jih prejeli, smo opravili meritve impedance v gluhi sobi Fakultete za elektrotehniko UL in tako izračunali TS parametre za vse zvočnike. Rezultati naših meritev so zbrani v tabeli spodaj.

Primer meritve impedance


TS parametri

Podjetje Model
ScanSpeak R2604/8320000
ScanSpeak 10F/8414G10
ScanSpeak 18W/8434G00
ScanSpeak 22W/8534G00
SEAS H0978-06 27TFFD
SEAS H0442-08 P21RE4X/DC
SEAS H1291-08 W15CY/TV-NHT
Obisk gluhe sobe 1 Obisk gluhe sobe 2

Nato smo izdelali 3 škatle. Več o tem izveste pri "Izdelava ohišja". Izmerili smo impedance in frekvenčne meritve za zvočnika SEAS P21RE4X/DC in SEAS 27TFFD, tokrat vgrajena v škatle.

Primer meritve impedance za škatlo s prostornino 30 l. Ugotovili smo, da se impedančni vrh "razdeli na dva", kadar je v škatli vgrajen t.i. "bass reflex". Minimum med vrhoma ustreza frekvenci bass reflexa. Več o teoriji na zavihku Teoretične osnove.


Pri frekvenčnih meritvah smo izmerili najprej odziva posameznih zvočnikov (samo nizkotonskega zvočnika in samo visokotonskega zvočnika), nato pa še odziv obeh zvočnikov skupaj. V programu smo kasneje primerjali odziv obeh zvočnikov skupaj z vsoto posameznih odzivov zvočnikov (odzivu nizkotonskega smo računsko prišteli odziv visokotonskega zvočnika). Izkaže se, da se izmerjeni skupni odziv z izračunanim na ujema. Se pa ujema, če nizkotonski zvočnik pomaknemo naprej - virtualni premik smo naredili v programu VituixCad.
akustični zamik 2 akustični zamik 1


To nas je presenetilo, zato smo raziskovali naprej. Ugotovili smo, da obstaja t.i. akustični zamik.

vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_time_alignment

Gre za to, da ni povsem jasno, kje se pri vsakem zvočniku zvok "rodi". Z analizo podatkov smo ugotovili, da je izvor zvoka pri nizkotonskem zvočniku glede na visokotonskega zamaknjen za 24 mm (konkretno za zvočnika P21RE4X/DC in 27TFFD).

Izdelava ohišjaNa podlagi pridobljenih TS parametrov smo določili primerno prostornino zvočnika/škatle. Za ta korak smo uporabili prostodostopen program WinISD. Program izračuna prostornino, pri kateri bi bil frekvenčni odziv škatle pri vseh frekvencah čimbolj podoben.

Ker imamo nekaterih zvočnikov več kot drugih, smo se odločili, da najprej poskusimo z izdelavo dvosistemskega zvočnika z uporabo nizkotonskega zvočnika P21RE4X/DC in visokotonskega zvočnika 27TFFD. Program WinISD je za zvočnik P21RE4X/DC predlagal prostornino približno 50 litrov pri frekvenci "bass reflexa" približno 36 Hz. V praksi se ne moremo zanašati izključno na izračune - v izračunih npr. ni upoštevana " hitrost odziva nizkotonskega zvočnika" Pri tako velikih prostorninah se lahko zgodi, da bass zvočnik ni dovolj odziven. Pri npr. hitrem tempu glasbe ne zmore slediti, rezultat pa je "razmazan zvok", pri katerem ne ločimo posameznih not med seboj (npr. hiter tempo bas kitare).

Zato smo se odločili, da poskusimo z izdelavo treh zvočnikov z različnimi prostorninami in sicer 20 litrov, 30 litrov in 40 litrov. Za te prostorine se izračunani frekvenčni odzivi še vedno precej "lepi"
Volumen 20L
Volumen 30L
Volumen 40L

Izdelali smo 3 škatle in poslušali samo nizkotonske zvočnike, brez kretnice. Zvok je iz vseh treh zvočnikov nenavaden, saj manjkajo vse visoke frekvence, nizkotonski zvočnik ne zmore predvajati vseh frekvenc. Ker pa od zvočnika zahtevamo preveč, nenavadno zvenijo celo nizke frekvence.

trije zvočniki


Nato smo ponovno izvedli meritve impedance in frekvenčne meritve v gluhi sobi Fakultete za elektrotehniko, tokrat za vse tri škatle in potrdili smo naša pričakovanja - večja prostorina, več nizkih frekvenc dobimo. Poleg tega pa smo ugotovili še, kako škatla s cevjo vpliva na impedanco zvočnika. Ugotovimo lahko, da se vrh impedance razdeli med dva nova vrhova. Minimum med novima dvema vrhovoma ustreza frekvenci "bass reflexa".

Nato smo se odločili, da meritve ponovimo še enkrat, tokrat z uporabo dveh tuljav na zvočniku P21RE4X/DC. Oznaka DC namreč pomeni, da ima zvočnik dve tuljavi, lahko uporabljamo samo eno, lahko pa dve, vezani bodisi zaporedno bodisi vzporedno, kar se pozna pri impedanci.

Na podlagi meritev smo se odločili, da pripravimo nov prototip škatle, ki bo upošteval t.i. akustični zamik. Izmerili smo, da bi moral biti nizkotonski zvočnik premaknjen naprej za 24 mm glede na visokotonski zvočnik. Odločili smo se za stopničasto sprednjo ploščo, saj je tako najlažje nizkotonski zvočnik premakniti naprej. Narisali smo 3D model novega zvočnika - dobili smo nekaj novih dizajnov, ki jih bomo preizkusili. Poleg tega smo se odločili, da bomo nov zvočnik izdelali malce drugače, zato smo s šolskim 3D tiskalnikom zdelali kotnike izključno za lažjo sestavo novega zvočnika, notranje ojačitve pa smo izdelali s šolskim CNC rezkarjem.
Model
Rezkar


Izdelava kretnice

Želeli smo narediti korak naprej tudi na področju snovanja kretnic. Odločili smo se, da bomo uporabili še en prostodostopen program VituixCAD, ki omogoča simuliranje kretnic na podlagi naših meritev. Tako smo ustvarili nekaj različnih kretnic. Odločili smo se, da izdelamo tisto, ki je predvidevala najlepši frekvenčni odziv.

Kretnica


Kupili smo nekaj elektromateriala, pri tem nam je pomagala Gimnazija Vič.

Prva kretnica je vsebovala elemente, ki so imeli približno take vrednosti, kot jih je napovedala simulacija. Kretnica deluje, zvok, ki ga dobimo, je bistveno boljši kot prej, saj tokrat delujeta oba zvočnika, nizkotonski in visokotonski.

Kretnica


Nato smo kupili še elemente pri podjetju JantzenAudio, kjer je ponudba tako raznolika, da smo pridobili vse elemente z natančno takimi vrednostmi, kot smo jih potrebovali. Podjetje JantzenAudio nam je prijazno priskočilo na pomoč in ponudilo zelo nizke cene. Zvok, ki ga dobimo z novo kretnico, je še boljši.

Kretnica


Meritve, s katerimi bomo tudi pomerili ali kretnica dobro opravlja svoje delo, bomo izvedli v kratkem. Prav tako pa bomo ponovili meritve impedance in frekvenčne meritve za prototip 2.