Pomen te raziskovalne naloge za svet

Glavni del najine raziskave je bil na področju medicine, vendar sva delali tudi na drugih področjih. Eno izmed teh je ekologija. Japonski dresnik (fallopia japonica) je rastlina, ki izvira iz Azije, v Evropi in Ameriki pa povzroča težave. Japonski dresnik je invazivna vrsta, kar pomeni, da izpodriva ostale domorodne vrste.
Ker je j. dresnik zelo dober vir resveratrola, bi resveratrol lahko pridobivali iz korenin te rastline. To bi vodilo k iztrebljenju te vrste. To je tudi razlog, da sva pričeli z označevanjem območij, kjer j. dresnik raste. Spodnji zemljevid prikazuje Ljubljano; rumene pike predstavljajo j. dresnik, ki še ni bil rezan in še vedno cveti; modre pike pa predstavljajo območja, kjer je bila rastlina že rezana. Zemljevid se še dopolnjuje.
Slika 1: Razširjenost japonskega dresnika v Ljubljani, Slovenija