Zahvala

Raziskovalno nalogo sva opravljali na Oddelku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani. Zahvaljujeva se prof. dr. Borisu Turku, ki nama je omogočil delo na inštitutu, prav tako dr. Katarini Pegan in Nežki Kavčič za njuno mentorstvo pri raziskovalni nalogi, pomoč in uvajanje v delo ter strokovni pregled raziskovalne naloge. Zahvaljujeva se tudi najinima šolskima mentoricama, prof. Sonji Artač in prof. Maji Gerden. Predvsem pa se zahvaljujeva Gimnaziji Vič, ki nama je omogočila delo raziskovalne naloge.

Viri

⚬ Frank, Kurtis. examine.com. Examine. [Online] http://examine.com/supplements/Resveratrol/.
⚬ Gewies, Andreas. 2003. Introduction to Apoptosis. 2003.
⚬ Harbertson, Jim. wine.wsu.edu. Washington State University. [Online] [Cited: september 15, 2015.] http://wine.wsu.edu/research-extension/2007/07/grape-and-wine-phenolics-a-primer/.
⚬ Harris, Curtis C. and Ainsley, Weston. 2003. www.ncbi.nlm.nih.gov. National Center for Biotechnology Information. [Online] 2003. [Cited: 9 16, 2015.] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK13982/.
⚬ International Agency for Research on Cancer. 2013. cancer-code-europe.iarc.fr. International Agency for Research on Cancer. [Online] 2013. http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sl/.
⚬ Linus Pauling Institute. 2015. lpi.oregonstate.edu. Oregon State University Linus Pauling Institute. [Online] junij 11, 2015. [Cited: september 5, 2015.] http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/resveratrol#biological-activities.
⚬ Marienfield. 2015. www.marienfeld-superior.com. Marienfield. [Online] oktober 26, 2015. [Cited: november 6, 2015.] http://www.marienfeld-superior.com/index.php/counting-chambers/articles/counting-chambers-with-v-slash.html.
⚬ Mukherjee, Siddhartha. 2012. Kralj vseh bolezni: biografija raka. Ljubljana : Modrijan, 2012.
⚬ Novaković, Srdjan, et al. 2009. Onkologija: Raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. 978-961-01-0744-6.
⚬ Oksidatvni stres. Joško, Oredkar. 2011. Ljubljana : s.n., 2011.
⚬ Onkološki Inštitut Ljubljana. 2004. Incidenca raka v Sloveniji 2001. Ljubljana : Onkološki inštitut Ljubljana, 2004. ISSN 1318-2471.
⚬ Onkološki inštitut Ljubljana. 2013. Rak v Sloveniji 2010. Ljubljana : Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2013.
⚬ —. 2015. Rak v Sloveniji 2011. Ljubljana : Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2015.
⚬ Servier Medical Art. 2014. www.servier.co.uk. Servier Medical Art. [Online] 2014. http://www.servier.co.uk/content/servier-medical-art.
⚬ University of Colorado Colorado Springs. www.uccs.edu. University of Colorado Colorado Springs. [Online] [Cited: september 12, 2015.]
http://www.uccs.edu/Documents/rmelamed/apoptosis_003_004.pdf.
⚬ Wikipedija. 2007. en.wikipedia.org. wikipedija. [Online] marec 23, 2007. https://en.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea#/media/File:Aardbei_Lambada_vruchtrot_Botrytis_cinerea.jpg.
⚬ World Health Organization. 2015. www.who.int. World Health Organization. [Online] februar 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/.