Ekipa

Našo ekipo sestavljamo raziskovalci: Tiana Karmen Kokalj in Ana Menegalija, dijakinji na Gimnaziji Vič in 4 mentorji. Sonja Artač – profesorica biologije, Maja Gerden – profesorica angleščine, Katarina Pegan in Nežka Kavčič – mentorici z Inštituta Jožef Stefan.

Tiana Karmen Kokalj

Živim v Ljubljani in sem dijakinja Gimnazije Vič. Rada raziskujem nove izzive in področja, ki me zanimajo, kot so kemija, fizika in biologija. Za znanost se zanimam že od osnovne šole, ko smo prvič imeli kemijo in fiziko. Vedno sem rada reševala probleme in vse znanstvene metode so me zelo pritegnile, zato vedno pokušam iskati nadomestne ali boljše rešitve za obstoječe izive. Študirala bom biokemijo in kasneje raziskovala na tem področju.
S tem namenom sem začela to raziskovalno nalogo. V svoji prvi raziskavi sem preučevala vpliv resveratrola na rast in razvoj rakavih celic. Poskus sem delala na treh celičnih linijah, HeLa, HaCaT and U87.
Učinkovitost resveratrola na celične linije smo opazovali z mikroskopom, merili pa smo tudi delež umrlih celic s pretočno citometrijo in kaspazno aktivnost. Prvi rezultati so me navdihnili in želela sem si nadaljevati delo, saj so rezultati potrdili dobre učinke resveratrola na celično smrt rakavih celic. Trenutno se moje raziskovalno delo osredotoča na vpliv resveratrola na različne celične organele.
V prihodnosti bom optimizirala koncentracije resveratrola in preizkusila vpliv na druge celične linije.

Ana Menegalija

Živim v Ljubljani, Slovenija in sem dijakinja Gimnazije Vič. Rada sodelujem pri znanstvenih projektih na naši šoli, kot je izdelava podmornice za zbiranje podatkov in podobni projekti. Znanost me zanima že od konca osnovne šole, ko sem naredila predstavitev Hansa Adolfa Krebsa, ki je tudi postal moj vzornik. Od takrat sem hotela vse raziskati in pozitivno vplivati na svet znanosti. Raziskovala sem tudi različne probleme na področju kemije in biologije; zelo me zanima raziskovanje rakavih obolenj in iskanje zdravila zanj. Nameravam študirati biokemijo in kasneje delati na področju onkologije ali biokemije.
S tem namenom sem začela to raziskovalno nalogo. V svoji prvi raziskavi sem preučevala vpliv resveratrola na rast in razvoj rakavih celic. Poskus sem delala na treh celičnih linijah, HeLa, HaCaT and U87.
Učinkovitost resveratrola na celične linije smo opazovali z mikroskopom, merili pa smo tudi delež umrlih celic s pretočno citometrijo in kaspazno aktivnost. Prvi rezultati so me navdihnili in želela sem si nadaljevati delo, saj so rezultati potrdili dobre učinke resveratrola na celično smrt rakavih celic. Trenutno se moje raziskovalno delo osredotoča na vpliv resveratrola na različne celične organele.
V prihodnosti bom optimizirala koncentracije resveratrola in preizkusila vpliv na druge celične linije.