2015

Slika 1: Delo v celičnem laboratoriju Slika 2: Celice U87 v petrijevkah
Slika 3: 12-well plošča za inkubiranje celic Slika 4: V ledu shranjeni lizati
Slika 5: Merjenje kaspazne aktivnosti - dodajanje vzorcev Slika 6: Merjenje kaspazne aktivnosti - od blizu

2016

Slika 7: Skupaj na državnem tekmovanju Slika 8: Označevanje Slika 9: Kaseta za razvijanje slik Slika 10: V celičnem laboratoriju